Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

TƯỞNG TƯỢNGTƯỞNG TƯỢNG


Bà nó cho Anh một cái hôn
Cho Anh trẻ lại tý tâm hồn
Ông cứ cạo râu cho nhẵn đã
Để Em tưởng tượng phút tân hôn !

Phố Quê
ngày cuối năm 2014
THANH DẠ