Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

TA NGỒI BẤM QUẺ...


TA NGỒI BẤM QUẺ
(kính mời xóm TÂCĐ cùng họa
cho vui cửa vui nhà . Khà khà)

Ngựa sắp đi rồi, Dê đến thay
Ta ngồi bấm quẻ để cầu may
Năm qua Ngựa oải vì leo dốc
Xuân tới Dê mừng bởi núp cây *
Thành bại thế nào Mã vẫn đáo
Thối thơm chưa rõ Mùi còn đây
Năm qua, tháng lại ngồi xem quẻ
Phấp phỏng vui buồn, dạ biếng khuây !

Phố Quê 18/12/2014
THANH DẠ NGUYỄN

*Người tuổi Mùi, mệnh Mộc, năm tới
gặp nhiều điều thử thách gay go, quyết
liệt, nếu tỉnh táo và kiên quyết sẽ đạt nhiều
kết quả mỹ mãn .