Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

MÌNH TỰ DẠY MÌNH !            Mình không lo nổi cho mình
Nói gì đến giúp gia đình, xóm thôn
            Mình không võ luyện văn ôn
    Làm sao vượt được vũ môn, hóa rồng

            Những tài năng, những thần đồng
         Có phần ân đức tổ tông phù trì
           Ước mơ cao đẹp chi chi
     Nên chăng cũng tự bước đi của mình !

         Phố Quê 11/2014 thanh dạ