Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

NỖI BUỒN...

NỖI BUỒN BẤT CHỢT 


Sách nhiều, bài viết cũng nhiều
Thì giờ thì ít, tiền tiêu thì còm
Hứng lên, nhờ MẠNG để dòm
Thấy toàn những chuyện om xòm, tang thương

Bao nhiêu câu chuyện dở dương
Bao nhiêu mờ mịt trên đường đi xa
Bao nhiêu tinh tú, tinh hoa
Đang rơi, đang rụng, đang nhòa...Buồn không !


Phải vì ngôn ngữ bất đồng
Bảo nhau chẳng được ; Để ÔNG TRỜI...lừa ? !*


Phố Quê 04/11/2014 TDN
 

*Truyện Cổ Tích VN : Con người bảo nhau xây đường lên Trời . Mọi người đồng tâm hiệp lực, nên chẳng mấy đã xây đến gần Thiên Đình . Ông Trời bèn nghĩ ra cách làm con người không hiểu được ý nhau nữa (ngôn ngữ bất đồng) . Cảnh “Ông nói gà, bà nói vịt” xảy ra, gây cãi lộn và chia rẽ, thù oán lẫn nhau...Nên loài người đã thất bại trong công cuộc chống Thiên tai!