Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

ĐÊM ĐÔNG...ĐÊM ĐÔNG Ở PHỐĐêm đông ở phố cũng buồn tênh
Đường vắng, phòng riêng có một mình
Chỉ ánh đèn Nê loang sáng lạnh
Và niềm mơ ấm sưởi tâm linh !

Phố Quê 04/11/2014 T.D