Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

gala HÀ NỘI THANH BÌNH 5/10/2014 TẠI VƯỜN XOÀI ĐÔNG ANH HÀ-NỘI

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/aN-CCLDEHWU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>