Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

LÒNG RIÊNGLÒNG RIÊNG, RIÊNG NỖI NGẬM NGÙITRỜI BUỒN HAY CHÍNH TA BUỒN
LÁ CỜ RỦ XUỐNG, MƯA TUÔN SỤT SÙI
                       GIỮA NGÀY CẢ NƯỚC REO VUI
       LÒNG RIÊNG, RIÊNG NỖI NGẬM NGÙI NHỚ EM !


PHỐ QUÊ - NGÀY QUỐC LỄ  01/9/2014
THANH DẠ NGUYỄN