Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

BUỒNBUỒN NGÀY QUỐC LỄ
Năm năm đại học quốc gia
Con tôi vẫn bị nằm nhà . Buồn không ?

Lương hưu được mấy triệu đồng
Cái chăn thì hẹp ; Mùa đông thì dài

Nỗi niềm biết ngỏ cùng ai
Cũng đành đổ tại thiên tai, số trời !

Phố Quê 01h00’ 02/9/2014
THANH DẠ NGUYỄN