Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

THƠ XƯỚNG HỌA CỦA THANG-NGOC-PHO & VU-GIANG


TRÁI SẦU RIÊNG
Tác giả Thang Ngọc Pho

Tạo hóa sinh ra chán vạn loài
Sầu riêng nức tiếng quả không sai
Hương thơm ngào ngạt nhiều người chuộng
Vị ngọt thanh thanh lắm kẻ xài
Cái nghĩa trăm năm đầm giọt lệ
Mối tình trọn kiếp vượt chông gai
Âm dương cách biệt đời vô lượng
Chuyện cũ lưu truyền chẳng nhạt phai
----------------------------
Bài Họa
Vũ giang

Trần gian quả quý có muôn loài
Lạ nhất Sầu Riêng nói chẳng sai
Lúc trước lạ mùi, ai cũng ghét
Khi sau bén vị, lại ưng xài
Quả non trông xấu như da cóc
Trái chín nhìn thô tựa bó gai
Sự tích trái Sầu đời tiếc nuối
Mối tình chồng vợ chẳng hề phai !
— cùng với Thanh Dạ Nguyễn, Quế Hằng Quế HằngThanh Hường Lê