Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

THƠ CỦA BẠN THƠ


TỰ TRÀO
Vũ Giang


Tuổi ngoại sáu mươi tưởng hỏng rồi
Trái tim thấy khoẻ vẫn vui tươi
Một giờ bạn trẻ xong vài hiệp
Cả tiếng tớ già một séc thôi?

Võ luyện thường xuyên không mệt mỏi
Văn ôn liên tục để vui chơi
Xuôi tay nhắm mắt lòng thanh thản
Chẳng phải oán than tiếc của trời.
* * * * * *
Chẳng phải oán than tiếc của trời
Khi nào thấy mệt quá đành thôi
Người hiền tình nghĩa luôn nồng thắm
Kẻ dữ lọc lừa sẽ bạc vôi

Ta gắng thực hành theo chính kiến
Không làm theo lệnh giống Thiên Lôi
Sống vui sống khoẻ cùng con cháu
Tìm đến kẻ đau để giúp người.
* * * * * *
Tìm đến kẻ đau để giúp người
Đi tìm bạn trẻ để cùng chơi
Làm cho cuộc sống luôn tươi mát
Rạng rỡ nụ cười ở khoé môi

Từ biệt mọi người xa cõi tạm
Thi ca vẫn tan chảy trong đời
Mấy dòng vui hoạ cùng bằng hữu
Đứt bóng là dừng phải vậy thôi...!
 
— tại Cư Xá Bắc Hải Quận 10.