Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

THƠ CỦA BẠN THƠ

 
 Thơ hay đăng lại (59):

NAM ANH   

EM CÓ BIẾT?
(Viết hộ một người bạn)
Dửng dưng...vờ cố dửng dưng
Chỉ lo...nên mới ngập ngừng đấy thôi
Ngày mong đêm ước thành đôi
Liệu rằng em có biết tôi... yêu thầm.

NAM ANH

EM CÓ BIẾT?
(Viết hộ một người bạn)


Dửng dưng...vờ cố dửng dưng
Chỉ lo...nên mới ngập ngừng đấy thôi
Ngày mong đêm ước thành đôi
Liệu rằng em có biết tôi... yêu thầm.