Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

NHỚ BÁC TÔ HOÀI


 1.  
   
  NHỚ BÁC TÔ HOÀI

  Bác Tô, tô mãi, tô hoài
  Để cho chú DẾ sống dai vô cùng

  Bác giờ về cõi cửu trùng
  Để cho người đọc nhớ nhung cháy lòng

  Cũng là chiến, cũng là công
  Đời xây bia đá, tượng đồng văn chương !

  Phố Quê 7/7/2014 TDN