Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

THƠ CỦA BẠN THƠ : NGUYỄN THỊ THANH LỊCH


NGUYỄN THANH LỊCH (BÊN PHẢI)

TẦU CHA TRĂN TRỐI :

Đây lời cha dặn con thơ
Lớn lên, phải chiếm biển bờ xung quanh
Đời cha nuôi mộng chưa thành
Có cơ...phải “chộp” thật nhanh, con à
Láng giềng, hàng xóm quanh ta
Đất liền, biển đảo...không tha nước nào
Tiếng đời, bia miệng...chẳng sao
Truyền thống, cụ, kỵ, ông...tao quen rồi
Nếu cần, lấy thịt đè người
Dân đông, chết bớt...vậy thời...càng hay...!

Con ơi, nhớ lấy “chiêu” này
Để cha nhắm mắt, xuôi tay...mới đành !

Thị xã Chí Linh 8/6/2014
NGUYỄN THANH LỊCH