Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

THĂM NHÀ BẠN TÔ QUANG & XEM GIÁ ĐỒNG Ở ĐỀN SINH, ĐỀN HÓA

    Nhân những ngày Đền Sinh, Đền Hóa mở hội (từ 5 đến 7 tháng 5 GIÁP NGỌ) Tô Quang và phu nhân đã mời vợ chồng Thày cô giáo cũ và bạn Hội Tri Ân đến chơi, nhân tiện dự Liên hoan các thanh đồng toàn miền Bắc tại đền Sinh, đền Hóa . Chúng tôi gồm Đỗ Tuân, Thanh Dạ, Tạ Ngôi, Xuân Hiểu, Thanh Lịch, và một số bạn gái của Tô Quang đã đến Ăn cơm chiều mồng 7 (âm),đi xem các thanh đồng của 4 tỉnh (Thái Bình, Hà Nội, Hải Dương, Chí Linh, và bản Xã Yên Mô trình diễn .Sau một đêm xem...và hội thảo nội bộ về tín ngưỡng hầu đồng...,sáng hôm sau, lại được gia chủ cho ăn phở và tặng VẢI CHÍN CÂY VƯỜN NHÀ... trước khi ra về . Cảm động quá , nên đã xúc động mà ca rằng :
CÁM ƠN HAI BẠN NHÃ QUANG . NHÂN NGÀY ĐỀN HỘI MỜI LÀNG TRI ÂN .ĐẾN THÌ CHO NGỦ, CHO ĂN . CHO XEM MỌI THỨ, CHO PHẦN MANG VÊ (VỀ) . BAO NHIÊU CẢM XÚC BỘN BỀ . NĂM SAU CHẮC LẠI NHỚ VỀ...TÔ QUANG . Sau đây là vài hình ảnh của NHỮNG GIỜ PHÚT TÔ QUANG :