Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

THƠ BẠN CHÚC MỪNG SINH NHẬT 25/5/2014


  1. CHÚC MỪNG SINH NHẬT

    Năm nay bẩy mốt tuổi rồi
    Vẫn vui,vẫn trẻ như hồi còn XUÂN
    Làm thơ anh vẫn chuyên cần
    Giao lưu bè bạn :"TRI ÂN CUỘC ĐỜI"