Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

THỜI SỰTHẾ THÌ CÓ THỐI HAY KHÔNG ?

 

Ngày xưa Mỹ chiếm Biển Đông
Sao câm như hến – Anh không nói gì
Mỹ thua tôi – Mỹ cút đi
Anh lại lầm lì ra cướp Biển Đông...

Thế thì có thối hay không
Rõ cái bản chất là Ông Tầu...Bò !

Làng Hóp 9/5/2014 T.D