Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

BÀI TRÊN TRANG BẠN

 
 

NHỚ ĐỒNG ĐỘI
NHÂN NGÀY HOÀ BÌNH 30/4


Hoà bình ba chín năm tròn
Mà sao giọt lệ vẫn còn trên mi
Nhớ ngày nhập ngũ binh nhì
Năm trăm chiến sĩ cùng đi chiến trường
Xa rời bè bạn quê hương
Một đoàn trai tráng lên đường tòng quân
Đến ngày tắt lửa chiến tranh
Còn dăm chục đứa nguyên lành về thôi...!
Anh em đồng đội bao người
Thịt xương gửi lại khắp nơi núi rừng
Đói cơm thiếu muối đã từng
Tháng ngày gian khổ trên đường hành quân

Có người xuống tận đồng bằng
Quanh năm sống với muỗi mòng U Minh*
Có người về đất Tây Ninh
Nằm trong chảo lửa quanh mình đạn bom
Đồng bào che chở sớm hôm
Nhường cơm sẻ áo cho nên phước còn

Hôm nay giữa đất Sài Gòn
Mừng ngày thống nhất
lòng còn quắt quay
Miệng cười khoé mắt cay cay
Thương người đồng đội ....
bấy nay không về......!


(* rừng U Minh)