Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

THĂM BẠN ĐỒNG MÔN


THĂM BẠN ĐỒNG MÔN
(tặng Đỗ Đình Tuân)
Ra trường 49 năm rồi
Về hưu ta lại được ngồi với nhau
Tuổi già, nay ốm, mai đau
Dường như thắm lại sắc màu Đồng môn !

Thị xã Chí Linh 11/5/2014 T.D