Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

AI ƠI TRỞ DẬY...AI ƠI TRỞ DẬY

Mặt trời đã ló rạng rồi
Ai ơi,trở dậy với đời,với nhau
Có gì cần nói,để sau
Cùng ra Chợ...để hát câu Thị trường

Hàng gì cũng vấn,cũng vương
Nhìn ai cũng thấy dễ thương như là...
Ai mua gối,nệm,chăn ga
Ta mua chút chút...về nhà...nhâm nhi !

Phố Hóp  18/01/2014  T.D