Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

TẾT NÀY BẠN ĐẾNTẾT NÀY BẠN ĐẾN

Tết này bạn đến thăm tôi
Tôi sẽ kính mời 2 món nhậu nhanh:
THỊT LỢN QUAY với DƯA HÀNH !
Ăn xong,cùng ngắm bức tranh NGỰA...TẦU
Chúc nhau mấy chữ SANG-GIẦU
AN BÌNH,HẠNH PHÚC DÀI LÂU ĐỜI ĐỜI !
Thích,thì mời bạn tới chơi
Không thích cũng đến để...mời lại tôi !

Phố Hóp  18/01/2014  T.D