Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

GỬI KIM THƯ


GỬI KIM THƯ (MINH QUANG)
(nhân đọc bài Nghĩ thơ)


Chân dài là “MỐT” thời nay
Quần ngắn,cũng “MỐT” thời này rất mê
Sao em cứ tự mình chê
Các anh thích vậy – hãy về diện đi !

Làng Hóp   16/01/2014  T.D

PHỤ CHÉP BÀI "NGHĨ THƠ":
....
"Chân cóc ngắn quần,ngắn thế thôi
Xù xì nhưng ngồi giữa hồn thôi
Nếu cố chen dăm ba ếch nhái
Quần ngắn,chân dài thật khó coi "