Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011


Gửi  Người  Dệt  Lụa
(họa bài “Cả tiếng,Dài hơi” của Song Thu)*

Bạn cũ không mời cũng tới thăm
Hỡi ai dệt lụa,kéo tơ tằm
Ấm lòng,đẹp dạ nhờ tay thợ
Sáng mắt,bùi tai bởi tiếng tăm


*Cả tiếng cho nên mới sủi tăm
Dài hơi không thoát kiếp con tằm
Quẩn quanh nong nhỏ đành an phận
Xin tạ ơn người đã ghé thăm

Phố Hóp 16-10-2011 T.D