Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

SUY TƯ NHÂN NGÀY 11 THÁNG 9


SUY TƯ

Những ai cậy mạnh,cậy giầu
Nhìn về các nước ĐÔNG ÂU ngày nào
Những ai cậy lớn,cậy cao
Nhớ mười năm trước tựa vào THÁP ĐÔI
Hình như luật của muôn đời
Phần hồn nặng gấp mười mươi xác phần


thanhdalanghop 11-9-2011