Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

nhắn giùm


NHẮN GIÙM
 (cho Anh Nguyễn Văn Thế ở xóm Tri Ân)
 
Đã bốn mươi năm mới dám khoe
Nếu mà lộ sớm chắc ăn que
Chưa chừa ăn vụng-còn mơ tiếp
Anh Thế bây giờ có lắng nghe?

Anh Thế bây giờ có lắng nghe
Vườn hồng mau chóng chất lên xe...
Nếu không còn nữa thì mang quất*
Có đứa trong nam vẫn...khóc nhè !

thanhda-nhân viên bưu điện hóng hớt - phố hop 12h25' 14-9-2011
*một loại quả giống như cam nhưng nhỏ hơn