Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

sự đời


SỰ ĐỜI...
  (tặng nhà thơ TRẦN NHƯƠNG 
với bài lục bát Mưa Bóng Mây)

Sự đời tưởng thế là xong
Mà day dứt mãi,mà lòng quặn đau
Vô tình thì chẳng thấy đâu
Bởi người- nhạy- cảm chuốc sầu vào thân
Mưa mây ướt áo tình nhân
Để người nhiễm lạnh nghìn lần vì ...yêu

thanhdalanghop 11-9-2011