Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

LÀM SAO
( cùng Vân Anh và Đ.Đ.Tuân vận dụng luật Maxwell)

Người CHIA ăn với Người NHÂN
Người TRỪ,Người CỘNG chung phần với nhau
Cái CHĂN ĐỜI có rộng đâu
Làm sao no ấm dài lâu thì làm*

*khéo ăn thì no khéo co thì ấm-thành ngữ VN

thanhdalanghop 0h40’ 15-9-2011