Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

TẠI TÔI


TẠI TÔI

Mẹ bảo hôm nay trời ốm
Con đừng đổ thóc ra phơi
Mẹ bảo hôm nay mẹ ốm
Con đừng bỏ nhà đi chơi

Hôm sau bỗng trời nắng đẹp
Tôi quên phắt mẹ dặn lời
 Mẹ tôi một mình phơi thóc
Chợt mưa , mẹ cảm,qua đời

Tại tôi không biết nghe mẹ
Giờ thành đứa trẻ mồ côi
Nghe lời mà không hiểu lẽ
Ân hận đến bao giờ nguôi ?

phố HÓP 8-3-2011