Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

CÔNG ĐỨC NHÀ TRÂU


CÔNG ĐỨC NHÀ TRÂU
Đi cày từ thuở khẩn hoang
Thân trâu đãtrải muôn vàn khổ đau
Bây giờ đồng cạn, đồng sâu
Có CON-TRÂU-SẮT hát câu đổi đời...
Vẫn còn món"thịt trâu tươi"
Món DA bưng TRỐNG cho vui HỘI LÀNG

LÀNG HÓP  11-2009  THANH DẠ ..