Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

bố tự kiểm điểm

LÀM BỐ

Cứ suốt ngày mắng mỏ con
Rằng ngu,rằng dại,rằng non,rằng khờ
Con hỏi:Làm gì bây giờ?
Thì mình lại hóa ngẩn ngơ,điếc đần


Dậy con... cần thật là cần
Nếu BỐ mà LÁO "nỏ mần" được đâu !

                       Phố Hóp ngày bãi khóa 5-2011