Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011

BÀI HỌC LÀM NGƯỜI- SỐNG,CHIẾN ĐẤU ,LAO ĐỘNG,HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI !
Chẳng bao giờ Người lên giọng dậy ai
Cuộc đời Bác đã thành bài học
Bài học lớn quý hơn vàng hơn ngọc
Bài học làm người-yêu-nước-thương-dân

Người không hề có ham muốn cá nhân
Bao trí lực đều hướng về dân tộc
Sống giản dị ,cần lao và chân mộc
Tự sánh mình với các chị lao công

Đức độ cao vời ,trí tuệ mênh mông
Mà gần gũi như trong nhà trong họ
Dù ở xa vẫn thấy Người rất rõ
Bởi gương Người sáng tỏ đất trời nam

Trầm tích sâu xa trong mỗi việc làm
Mỗi suy nghĩ ,mỗi hành vi ứng xử
Đều thấy sáng ngời lên nghĩa chữ
Chữ CHÍ CÔNG và chữ QUÊN MÌNH

Tấm gương Người rạng rỡ đức hi sinh
Vì đất nước và vì dân tộc
Tận tụy hết mình làm người-công-bộc
Thât trung thành,chung thủy với nhân dân

                  Làng Hóp 5-2011