Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

DỰA VÀO CHÍNH MÌNH
VƯỢT QUA CHƯỚNG NGẠI

Anh vượt qua chướng ngại
Bằng cách nào…Anh ơi
Khi chân tay rã rời
Khi tinh thần hoảng loạn

         Lời động viên của bạn
         Sự vỗ về của cha
         Lời người yêu thiết tha
         Rất nhiều…Nhưng chưa thể

Cứ từ từ, khe khẽ
Tự nâng mình lên cao
Ngọn núi hay hang rào
Đều vượt qua hết thảy-

          Phố Hóp 01-5-2011