Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

ĐỐI VỚI NHÀ THƠ ĐỖ ĐÌNH TUÂN

VẾ RA:

Nhà thơ làm vườn đội nón bài thơ (Đỗ Đình Tuân)

VẾ ĐỐI:

Thủy thủ đón tết trồng cây phật thủ (Thanh Dạ)

Phố Hóp 27/12/2016
THANH DẠ