Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

RẰM XUÂN ĐI TRẨY HỘI LÀNG


RẰM XUÂN TRẢY HỘI ĐÌNH LÀNG

Rằm Xuân đi trẩy hội làng
Tri ân Thần Đức Thành Hoàng Nhà Thơ **
Nhớ về một thuở lơ ngơ
Đình làng - lớp học; Bây giờ là đây !

Làng Hóp 22/2/2016
THANH DẠ