Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

NGẪU CẢM ĐẦU XUÂN
Đến Côn Sơn, nhớ Đỗ Tuân
Nhớ bao người đẹp độc thân Phố Bèo
Năm qua Dê, Ngựa khẳng kheo

Năm nay liệu đã lấn đèo được chưa ?

Phố Hóp 21/2/2016 
THANH DẠ