Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

NẮNG XUÂN

NẮNG XUÂN


Nắng xuân tô lại sắc mầu
Tươi xanh mặt đất, thắm câu nhân tình
Lung linh khung cảnh an bình
Xóa đi dấu vết chiến chinh hoang tàn…

Cầu cho nóng, lạnh hòa tan
Thành tia nắng ấm sưởi an lòng người !

Phố Quê 12/02/2016
THANH DẠ NGUYỄN