Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

CŨNG NHỜ
Cũng nhờ Cái Đẹp, Cái Xinh
Mà nên Trung Tá Duyệt Binh...một ngày
Mỹ nhân vốn dĩ xưa nay
Cũng là sức mạnh ; Tướng tài cũng...thua !

Phố Quê
03/9/2015
TH.DẠ