Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG LUẬT - CHỦ ĐỀ "DÊ"


.Biểu tượng cảm xúc smile..Biểu tượng cảm xúc wink..XƯỚNG HỌA NĂM DÊ.Biểu tượng cảm xúc smile..Biểu tượng cảm xúc wink
Từ thuở xa xưa những chú dê
Quanh năm luôn có các em kề.
Râu xồm-hùng dũng tìm đường đến
Sừng vểnh-hiên ngang kiếm lối về.
Sáng đón các nàng ngay trước cổng
Chiều chờ dăm ả tận triền đê.
Sữa ngon,tiết ngọt nhiều người khoái
Riêng nhóm máu này:lắm kẻ mê
Xuân Lộc
........DÊ CỤ........
Bạn hỡi xem kìa có cụ Dê
Xung quanh mấy chục Cái Tơ kề
Sừng cong ngắn cổ nom mà thích
Râu dậm to cà ngắm đã mê
Chập choạng còn mơ trên đỉnh núi
chiều tàn vẫn mải dưới bờ đê
Thiên nhiên mến tặng nhiều cây cỏ
Lắm lúc ăn no chả muốn về
Trần Quang Tuân
..... CHÀNG DÊ......
Râu dài mắt hí tính si mê
Thấy bóng hồng nhan chỉ muốn kề
Ngứa lợi nhai cây luồn vách đá
Buồn sừng húc dậu lượn triền đê
Đã thuần chăn dắt quen đường cũ
Không ngại thả rông lạc lối về
Dâng hiến cho người thang thuốc quý
Tiết canh ngẩu pín tấm lòng dê.
Ngô Quốc Lộc
SƯỚNG MÊ
Ngon nhất trên đời chỉ thịt dê
Đi mà gặp bán phải mua về
Đâu quên vợ đón khi đầu ngõ
Mãi nhớ con chờ lúc cuối đê
Xả ớt xào lăn thùng rượu cạnh
Gừng chanh bóp tái két bia kề
Lại thêm món tiết tăng sinh lực
Ăn nhậu xong rồi cứ sướng mê.
Đức Chính