Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

TỨ TUYỆT BA BÀIBA BÀI TỨ TUYỆT
1.Ô NHIỄM
Cái gì cũng nhiễm bẩn rồi a ?
Bẩn ruột, bẩn gan, bẩn thịt da
Nếu cả tâm hồn mà cũng bẩn
Gia phong, Quốc thể...cũng tiêu hà !


2.RÁC
Chẳng hiểu vì đâu, rác quá nhiều
Rác nhiều như thể núi non phiêu
Kiểu này, chết chắc vùi trong rác
Trốn rác, may còn cách hỏa thiêu !


3.QUẢNG CÁO
Muốn bán hàng ôi được giá cao
Rao to : Hàng Sạch, Chất Thanh Tao
Dẫu rằng sự thật là đồ đểu
Nói dối cho hay, khách vẫn vào !

Phố Quê 1/2/2015 –

một ngày thời tiết lạnh

TDN