Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

GỬI...

TÌM MẶT GỬI...KIM CƯƠNG
(tặng hai cháu Kim Sáu + Tiến Lực)





Người đi tìm mặt gửi vàng
Anh trao Em
chiếc nhẫn
bằng
kim cương !


Nhẫn này nặng nỗi yêu thương
Nhẫn này neo những vấn vương tháng ngày...

Xin đừng để tuột khỏi tay
Hãy cười tươi mãi niềm say cuộc tình !



Giao Thủy Nam Định 
4/2/2015   TD