Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

GỬI...

TÌM MẶT GỬI...KIM CƯƠNG
(tặng hai cháu Kim Sáu + Tiến Lực)

Người đi tìm mặt gửi vàng
Anh trao Em
chiếc nhẫn
bằng
kim cương !


Nhẫn này nặng nỗi yêu thương
Nhẫn này neo những vấn vương tháng ngày...

Xin đừng để tuột khỏi tay
Hãy cười tươi mãi niềm say cuộc tình !Giao Thủy Nam Định 
4/2/2015   TD