Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

UYÊN ƯƠNG
PHU QUÂN CHẠM TUỔI 83
PHU NHÂN 51 NHƯ LÀ UYÊN ƯƠNG !

Tại Chu Đậu Thái Tân Nam Sách Hải Dương
20/1/2015 Photo : THANH DẠ NGUYỄN