Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

CUỐI TUẦN CẢM TÁC

CUỐI TUẦN CẢM TÁC :

CUỐI TUẦN VỀ VỚI NGƯỜI THÂN
ĐỂ MÀ CHIA SẺ ÁI ÂN CÙNG MÌNH !
AI CÒN TỔ ẤM GIA ĐÌNH
LÀ CÒN NGUỒN CỘI NGHĨA TÌNH NĂM CHÂU !

Phố Quê 24/1/2015 T.D.N