Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNGDIỆP -  NGÔI

XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG (P1)


TỰ THÚ

(bài xướng của Tạ Anh Ngôi)

Sáu bẩy xuân xanh dáng chửa khòm
Suốt đời đi thẳng, đứng chưa khom
Đuổi Tầu mấy trận dầm mưa đạn
Đánh Mỹ bao lần đội bão bom
Tam thất hay dùng chân vẫn cứng
Ba Ba còn chuộng cốt chưa om
Lên rừng xuống biển giao lưu rộng
Mê họa, say thơ, thích chát tom !


LIỆU SỨC

(bài họa của Nguyễn Văn Diệp)

Lưng còng, gối khụy, đứng lom khom
Vẫn cứ huênh hoang dáng chửa khòm
Thèm thử nửa keo – đùi đã mỏi
Cố mần đủ hiệp – mặt mày tom
Phởn phơ trong lúc ve “bình sữa”
Ủ rũ sau khi lấp”hố bom”
Nói dại có ngày “đi” đột tử
Bở phường kèn trống đến khua om !


Phố Quê 12/11/2014

THANH DẠ (sưu tầm)