Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

XƯỚNG - HỌA THƠ ĐƯỜNGDIỆP - NGÔI
xướng họa thơ Đường (P2) :

THÚ BỒNG LAI 
(bài xướng của Tạ Anh Ngôi):

Em đưa anh đến chốn bồng lai
Lạc thú tiêu dao trắng dạ đài
Rừng vắng, đồi hoang chờ khám phá
Khe sâu, suối lạ đợi đào khai
Anh mê mẩn ngắm vùng non trái
Em ngất ngây say cảnh nước cài
Ta dắt nhau vào nơi cõi mộng
Làm tiên huyền ảo dưới trần ai !

ĐỜI KỸ NỮ 
(bài họa của Nguyễn Văn Diệp)

Chỉ còn hương nhụy bán ven đài
Lại thích giao lưu khách vãng lai
Bướm lại, ong qua từ thuở bé
Kẻ đưa, người đón tự sơ khai
Mượt mà da dẻ nhờ son trát
Kiều diễm tóc tai cậy lược cài
Nặng kiếp hồng nhan thân bạc phận
Sắc tàn, hương nhạt cậy nhờ ai ?

Phố Quê 11/11/2014 T.D