Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

BỐC GIỜI MỘT CHÚT :


CÓ THỂ...


Đông chưa về, sao lòng đã hướng xuân
Mình cũng có TẦM NHÌN THẾ KỶ ? !
Sắp đặt thế giới này, đâu chỉ là nước MỸ
Một cháu gái da đen cũng có thể làm !


Phố Quê 28/10/2014 .TD