Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

THƠ TẾU TÁO


VỢ TÔI RẤT THOÁNG,
DẶN RẰNG :
(thơ tếu )

 


Tiền lương nộp đủ
Tối ngủ ở nhà

Sớm, trưa, chiều...sẽ để ra
Tự do nhảy nhót, hát ca-ra-ô-kề

Bao giờ kèn thổi tò te...
Con đàn, cháu đống kéo về...
Càng vui !

Liệu ai 
được...sướng hơn tui ?

Phố Quê 27/8/2014 T.D