Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

THƠ XƯỚNG HỌA TRÊN TRANG BẠN


TIẾC NUỐI
(Họa bài NHỚ BẠN 
của Vũ Song)

Âm thầm tưởng lại bạn nơi xa
Lặng lẽ nhìn dương tỏa ánh tà
Nhánh huệ vui cười theo ngọn gió
Bên rèm tiếc tủi chán đời hoa
Thương hoài cánh phượng vùi trang vở
Nhớ mãi cành hồng rớt rụng sa
Một thuở mơ yêu thời vọng ước
Bồi hồi hoảng sợ tóc sương pha


Bài xướng 
củaVũ Song:
NHỚ BẠN


Lặng lẽ Thu chiều nhớ bạn xa
Hoàng hôn ngả bóng vạt dương tà
Bên hè Cúc trổ la đà gió
Cạnh ngõ Lan trồi khắc khoải hoa
Vẫn vọng bồi hồi trang sách mở
Mơ hoài thảng thốt Phượng hồng sa
Còn đâu những buổi cùng vui bước
Chợt thẩn thơ buồn mái tuyết pha.