Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

NÂNG CẤP...

NÂNG CẤP NHÀ
 


 


 
 70...bạn nâng cấp nhà
Trước có tầng rưỡi; giờ đà hoàn hai
Sân bê tông hóa rộng dài
Còn NHÀ NGHĨA BÓNG ;Hỏi ngài có...nâng ?

Phố Quê 18/7/2004 TDN