Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

TỰ NHIÊN...
MÌNH SANG CÁI TUỔI BẨY HAI
TỰ DƯNG LẠI ĐƯỢC MẤY AI CHÚC MỪNG
MẤY AI...LÀ NHỮNG NGƯỜI DƯNG
ĐỌC "CÕI YÊU"...NÊN ĐÃ TỪNG BIẾT TÔI
YÊU THƠ, RỒI BỖNG QUÝ NGƯỜI
BẢO RẰNG ĐÁNG TẶNG NỤ CƯỜI...TRI ÂM !

PHỐ QUÊ 9/6/2014 THNH DẠ