Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

NGẪU HỨNG TRONG NGÀY

thanh dạNGẪU HỨNG TRONG NGÀY


Thanh minh
trời vẫn tối mò
Vẫn mưa xình xịch
như trò mưa mau
Hội Đền
mưa tưới ướt nhàu
Nghĩ mà
thêm tức
thêm đau
thêm buồn

Làng Hóp
09/4/2014
THANH DẠ NGUYỄN