Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

NGƯỜI VỀ VIẾNG MỘ TỔ TIÊN...

DÌ RUỘT TÔI TỪ ANH-QUỐC VỀ THẮP HƯƠNG MỘ TỔ TIÊN,BỐ MẸ TRƯỚC TẾT GIÁP-NGỌ

TRƯỚC MỘ ÔNG BÀ NGOẠI VÀ CẬU ÚT (CHẾT TRẺ NĂM CCRĐ)

TRƯỚC MỘ CHỊ RUỘT & ANH RỂ (BỐ MẸ TÔI)

TRƯỚC MỘ MẸ (BÀ NGOẠI TÔI)


CÔ EM GÁI VỚI LUỐNG CÀ CHUA SẠCH

VƯỜN ĐÀO BÊN KHU MỘ

MỘ BÀ NGOẠI TÔI

NỤ CƯỜI THÀNH PHỐ GIỮA ĐỒNG QUÊ